"Een andere wereld, een betoverende oase, een veilige haven, een klein gebied met een groot draagvlak, een thuis van creatie, een verborgen parel, zonder ruig is Ruigoord een gewoon oord, een dapper dorpje met een special drankje, een kip en ei-locatie, een knooppunt, een bloem met een hard randje.."

Ruigoord is een magisch dorp. Een plek als deze houdt onze wereld in balans, en geeft de grote stad Amsterdam het broodnodige creatieve en spirituele tegengewicht. Om Ruigoord te vieren, te eren en voor toekomstige generaties te behouden organiseren wij dit Manifestival. Een initatief voor Ruigoord, zodat deze unieke plek voor iedereen behouden kan worden tot in het oneindige

Ruigoord is een unieke plek met een unieke geschiedenis. Toch staat wat er hier gebeurt niet op zich. In een groter verband staat het dorp symbool voor een ontwikkeling die je op veel meer plekken ziet. En niet alleen in Nederland, maar in vele grootstedelijke gebieden in Europa. Sinds Ruigoord gekraakt werd is er een omwenteling in het denken ontstaan over nieuwe bestemmingen voor in onbruik geraakte industriële gebouwen en over herbestemming van industriële gebieden die hun oude functie hebben verloren.

Tegelijk is er een andere visie ontstaan op stedelijk wonen. Ten tijde van de kraak van Ruigoord was de politiek in Amsterdam gericht op grootschalige ontwikkeling van een nieuw haven- en industriegebied in westelijke richting. De oude haven van Amsterdam was te klein geworden.. Ruigoord is niet aan ontkomen aan dit grootstedelijke proces van herontdekking en herontwikkeling. Ruigoord verloor beetje bij beetje de charme van een verloren eiland in een immense zandwoestijn en de romantiek van een vrijhaven waar de overheid zich uit had teruggetrokken. Toch heeft dit idealistische èn idyllische oord van kunstenaars stand gehouden. De oude zandvlakte is misschien verdwenen, opgeslokt door de uitbreiding van het havengebied, maar Ruigoord staat nog steeds.